Liên chi hội điều trị vết thương

June - 2024
MoTuWeTh FrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LẦN THỨ 27

side

THỂ LỆ  

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT     

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LẦN THỨ 27

 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 27 do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố là cơ quan phụ trách, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Thành Đoàn Thành phố và các Sở, Ngành của Thành phố phát động nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

CÁC LĨNH VỰC PHÁT ĐỘNG

1. Điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông;

2. Cơ khí và tự động hóa, giao thông;

3. Công nghệ sinh học, nông nghiệp, công nghệ thực phẩm;

4. Công nghệ vật liệu, công nghệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

5. Y tế;

6. Giáo dục chuyên nghiệp và đại học.

ĐỀ TÀI/ GIẢI PHÁP DỰ THI 

- Các giải pháp phát triển công nghệ dưới dạng cơ cấu, sản phẩm, thiết bị, chất liệu, quy trình, vật liệu vi sinh … sẽ được chấm theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố và sẽ được sơ tuyển để chuyển đi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc

- Trong trường hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học hàm chứa nhiều nội dung về phát triển công nghệ được dự thi và Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá đề tài theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, ngành, quận trở lên, đã được nghiệm thu đạt từ lọai Khá trở lên, đáp ứng các điều kiện tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức Hội chuyển tiếp tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

- Tính mới và sáng tạo (hệ số 4): các đề tài/giải pháp dự thi phải chưa từng đoạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc hoặc Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam những năm trước đây và cũng không được trùng với bất kỳ đề tài/giải pháp nào của người khác đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hiện có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Có khả năng áp dụng rộng rãi (hệ số 3): đề tài/giải pháp dự thi đã được thử nghiệm thành công hay đã được sản xuất thử hoặc áp dụng đại trà và chứng minh được khả năng triển khai công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp trong điều kiện Việt Nam.

- Có hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể (hệ số 3): đề tài/giải pháp dự thi phải mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cao hơn hoặc khác biệt hơn so với các đề tài/giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam và không gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa và môi trường.

NGƯỜI DỰ THI

- Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp có các đề tài hoặc giải pháp và ứng dụng góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh từ những năm gần đây đều có quyền tham dự Hội thi với tư cách cá nhân hoặc tổ chức;

- Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi với nghĩa vụ giới thiệu đầy đủ các tác giả hoặc đồng tác giả liên quan. Tổ chức có thể cho phép các tác giả hoặc đồng tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, nhưng phải có xác nhận bằng văn bản. Giải pháp dự thi đạt giải/không đạt giải Ban Tổ chức không hoàn trả hồ sơ cho người dự thi.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Các Giải Nhất của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 40 triệu đồng và được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố, với điều kiện:

  • Đạt điểm từ mức 90/100 trở lên;

- Các Giải Nhì của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 32 triệu đồng và được tặng Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố;

  • Đạt điểm từ mức 80/100 trở lên;

- Các Giải Ba của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 24 triệu đồng và được tặng Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố;

  • Đạt điểm từ mức 70/100 trở lên;

- Các Giải Khuyến khích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 8 triệu đồng và được tặng Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố;

  • Đạt điểm từ mức 65/100 trở lên;

Bên cạnh các giá trị giải thưởng chính thức, người dự thi có thể nhận được các phần thưởng phong trào từ Ban Tổ chức hoặc các Nhà Tài trợ. Nhà Tài trợ cũng có thể chọn trao bất kỳ Giải thưởng chính thức nào quan tâm, với điều kiện đảm bảo giải thưởng thực tế ít nhất phải tương đương với mức quy định của Ban Tổ chức Hội thi.

 

 

 

 

HỒ SƠ DỰ THI

Mỗi bộ hồ sơ dự thi bao gồm :

     1.  Phiếu đăng ký dự thi: 01 bản theo mẫu gồm 

à      Tên đề tài/giải pháp dự thi: Ghi tên đầy đủ

à      Tác giả dự thi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ;

à      Nơi công tác của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

à      Danh sách chủ nhiệm và các nhóm tác giả, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mổi người và ủy quyền cho một người đứng ra là đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

à      Cam kết và chữ ký của tác giả (đại diện nhóm tác giả);

à      Lưu ý: % công sức đóng góp vào đề tài/giải pháp của tác giả >= 25%

 

     2.  Bản tóm tắt đề tài/giải phápdự thi: trong vòng 400 từ (1 mặt giấy A4)

 

     3.  Bản mô tả đề tài/giải phápdự thi bao gồm các nội dung: 

à      Tên đề tài dự thi hoặc giải pháp công nghệ;

à      Lĩnh vực áp dụng của đề tài/giải pháp;

à      Các đề tài/giải pháp đã biết và các nhược điểm hoặc hạn chế cần khắc phục;

à      Mục đích của đề tài/giải pháp dự thi (nhằm khắc phục nhược điểm/hạn chế nào? tính năng, khả năng ứng dụng, triển khai);

à      Đề tài/giải pháp dự thi giải quyết vấn đề gì, chế tạo mới, thay thế, hay bổ sung

à      Điểm mới và sáng tạo về mặt khoa học/công nghệ của đề tài/giải pháp dự thi;

à      Đề tài/giải pháp đã được thử nghiệm ở đâu, hiệu quả thế nào, đơn vị áp dụng…

à      Các hiệu quả; triển vọng ứng dụng của đề tài/giải pháp dự thi;

à      Mô hình, mẫu vật, thiết bị, hình ảnh (nếu có),

4.  Các tài liệu minh họa khácnhư :

-    Sơ đồ, bản vẽ, bảng biểu, hình chụp, mô hình, thiết bị .... có liên quan;

-    Sản phẩm chế thử, hợp đồng kinh tế, hợp đồng triển khai ...

-    Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, cơ quan kiểm nghiệm, Hội đồng khoa học công nghệ, chuyên gia trong lĩnh vực, đơn vị sử dụng trong và ngoài nước … (phải có đóng dấu xác nhận);

-   Đơn yêu cầu bảo hộ đã nộp hoặc văn bằng bảo hộ độc quyền đối với sáng chế , giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng hoặc Giấy nhận đăng ký Quyền tác giả đối với phần mềm …;

 

 

 

 

 

NỘP HỒ SƠ DỰ THI

          Thời hạn kết thúc nhận bài dự thi: Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Các đề tài/giải pháp đáp ứng các quy định trên đây của Thể lệ có thể nộp đến Ban Thư ký Hội thi vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tại các địa điểm sau:

  • Ø Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn, phản biện - Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, số 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - Điện thoại: (028) 39325305
  • Ø Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ, số 273 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - Điện thoại:  (028) 38298217
  • Ø Ban Chính sách Pháp luật - Liên đoàn Lao động Thành phố, số 14 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1 - Điện thoại :  (028) 38290825
  • Ø Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn, số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1. Điện thoại :  (028)3.8233363

 

TỔNG KẾT VÀ HỖ TRỢ SAU ĐOẠT GIẢI

- Lễ Tổng kết Hội thiSáng tạo kỹ thuật Thành phố, lần thứ 27 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Hỗ trợ về sở hữu trí tuệ: Tác giả, đồng tác giả các đề tài/giải pháp dự thi sẽ được giới thiệu tham dự các lớp tập huấn/ hội thảo vè sở hữu trí tuệ.

- Hỗ trợ chuyển giao:Các đề tài/giải pháp đạt từ Giải Ba trở lên sẽ được: Đưa vào danh sách các đề tài, giải pháp được giới thiệu và khuyến nghị áp dụng trong các dự án, chương trình của Thành phố có sử dụng công nghệ liên quan; Thông qua vòng sơ tuyển trong các Chương trình khoa học công nghệ của Thành phố nếu có nội dung phát triển thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc thành các dự án triển khai ứng dụng; Tham vấn trong việc giao kết và đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ;

CAM KẾT - BẢO MẬT

Ban Tổ chức cam kết bảo mật thông tin đối với những đề tài/giải pháp dự thi mà đối tượng dự thi có yêu cầu bảo mật.

Các tổ chức, cá nhân dự thi phải tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với các hồ sơ dự thi.

Trường hợp phát hiện các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Ban Tổ chức được quyền lọai bỏ hồ sơ dự thi hoặc hủy kết quả công nhận và thu hồi Giải thưởng.

------------oOo------------